Fx Tari̇hi̇

Son Güncelleme: 19 Kasım 2021

Fiyat para birimlerini takas etme eylemi olan FX işleminin, Babil dönemine kadar uzanan asırlık bir tarih olduğu düşünülüyor. Bugün, FX piyasası dünyanın en büyük, en likit ve erişilebilir piyasalarından biridir ve Bretton Woods ve altın standardı gibi birkaç önemli küresel olay tarafından şekillendirilmiştir.

FX yatırımcılarının FX ticaretinin tarihini ve piyasayı şekillendiren önemli tarihi olayları anlaması önemlidir. Bunun nedeni, benzer olayların muhtemelen farklı, ancak benzer şekillerde tekrar meydana gelebilmesidir çünkü tarih kendini tekrar etme eğilimindedir.

 

FX TİCARETİNİN TARİHÇESİ

Takas sistemi, en eski takas yöntemidir ve Mezopotamya kabileleri tarafından MÖ 6000 yılında başlatılmıştır. Takas sistemi altında mallar başka mallarla takas edildi. Sistem daha sonra gelişti ve tuz ve baharat gibi ürünler popüler alışveriş araçları haline geldi. Gemiler, bu mallar için ilk döviz biçiminde takas yapmak için yelken açacaktı. Sonunda, MÖ 6. yüzyılın başlarında, ilk altın paralar üretildi ve taşınabilirlik, dayanıklılık, bölünebilirlik, tekdüzelik, sınırlı tedarik ve kabul edilebilirlik gibi kritik özelliklere sahip oldukları için bir para birimi işlevi gördüler.

Altın sikkeler bir değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kabul görmeye başladı, ancak ağır oldukları için pratik değillerdi. 1800’lerde ülkeler altın standardını benimsedi. Altın standardı, hükümetin altın değeri için herhangi bir miktarda kağıt parayı kullanacağını garanti ediyordu. Bu, Avrupa ülkelerinin savaş için daha fazla para basmak için altın standardını askıya almak zorunda kaldığı Birinci Dünya Savaşı’na kadar iyi çalıştı.

Döviz piyasası bu noktada ve 1900’lerin başında altın standardı ile desteklendi. Ülkeler, aldıkları para birimlerini altına çevirebildikleri için birbirleriyle ticaret yapıyorlardı. Altın standardı, dünya savaşları sırasında dayanamadı.

 

FX PİYASASINI ŞEKİLLENDİREN BAŞLICA OLAYLAR

Tarih boyunca, FX ticaret ortamını büyük ölçüde etkileyen önemli olaylar gördük.

 

Bretton Woods Sistemi 1944 – 1971

 

Döviz piyasasının ilk büyük dönüşümü olan Bretton Woods Sistemi, 2. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa, yeni bir küresel ekonomik düzen tasarlamak için Bretton Woods’daki Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı’nda bir araya geldi. Bu kasaba seçildi çünkü o zamanlar ABD savaştan zarar görmemiş tek ülke idi. Büyük Avrupa ülkelerinin çoğu karmakarışık durumdaydı. Aslında, İkinci Dünya Savaşı, 1929’daki borsa çöküşünden sonra başarısız bir para biriminden ABD dolarını, diğer uluslararası para birimlerinin çoğunun karşılaştırıldığı para birimini ölçmek için bir sistem kuruldu.

Bretton Woods Anlaşması, küresel ekonomilerin kendilerini eski haline getirebilecekleri istikrarlı bir ortam yaratmak için kuruldu. Bunu, ayarlanabilir sabitlenmiş bir döviz piyasası oluşturarak denedi. Ayarlanabilir sabit döviz kuru, bir para biriminin başka bir para birimine sabitlendiği bir döviz kuru politikasıdır. Bu durumda, yabancı ülkeler döviz kurlarını ABD Doları’na ‘sabitler’. ABD doları altına sabitleniyordu, çünkü ABD o dönemde dünyanın en çok altın rezervine sahipti. Yani yabancı ülkeler ABD Doları ile işlem yapacaklardır

Bretton Woods anlaşması nihayetinde altını ABD dolarına sabitleyemedi çünkü dolaşımdaki ABD Doları miktarını desteklemek için yeterli altın yoktu, çünkü artan hükümet borçları ve harcamaları nedeniyle dolaşımdaki ABD Doları miktarı arttı. 1971’de Başkan Richard M. Nixon, Bretton Woods sistemini sona erdirdi ve kısa süre sonra ABD Doları’nın diğer yabancı para birimleri karşısında serbest dalgalanmasına yol açtı.

 

Serbest Piyasa Sistemin Başlangıcı

 

Bretton Woods Anlaşması’ndan sonra, benzer olan ancak para birimleri için daha büyük bir dalgalanma bandına izin veren Smithsonian Anlaşması Aralık 1971’de geldi. ABD doları 38 $/ons olarak altına sabitleyerek doları değer kaybetti. Smithsonian anlaşmasına göre, diğer büyük para birimleri ABD Doları karşısında% 2.25 dalgalanabilir ve ABD Doları altına sabitlendi.

1972’de Avrupa topluluğu, ABD Dolarına olan bağımlılığından uzaklaşmaya çalıştı. Avrupa Ortak Float, daha sonra Batı Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg tarafından kuruldu. Her iki anlaşma da Bretton Woods Anlaşması gibi hatalar yaptı ve 1973’te çöktü. Bu başarısızlıklar, serbest yüzen sisteme resmi bir geçişle sonuçlandı.

 

Plaza Otel Olayı

1980’lerin başında dolar, diğer büyük para birimleri karşısında büyük ölçüde değer kazanmıştı. Bu ihracatçılar için zordu ve ABD cari hesabı daha sonra GSYİH’nın % 3,5’i oranında açık verdi. 1980’lerin başında başlayan stagflasyona yanıt olarak Paul Volcker, ABD endüstrisinin küresel pazardaki rekabet gücü pahasına güçlü bir ABD Dolarına (ve enflasyonun düşmesine) neden olan faiz oranlarını yükseltti.

ABD dolarının ağırlığı, üçüncü dünya ülkelerini borç altına alıyor ve yabancı rakiplerle rekabet edemedikleri için Amerikan fabrikalarını kapatıyordu. 1985’te, dünyanın en güçlü ekonomileri olan G-5 – ABD, İngiltere, Fransa, Batı Almanya ve Japonya – New York City’deki Plaza Otel’de gizli olması gereken toplantıya temsilciler gönderdi. Toplantı haberi sızdırıldı ve G-5 dolar dışı para birimlerinin değer kazanmasını teşvik eden bir açıklama yapmaya zorladı. Bu, “Plaza Anlaşması” olarak bilinmeye başladı ve yankılanmaları dolarda ani bir düşüşe neden oldu.

Yatırımcıların bu yeni döviz ticareti dünyasında kâr potansiyelini fark etmeleri uzun sürmedi. Hükümet müdahalesiyle bile, hala güçlü derecelerde dalgalanma vardı ve dalgalanmanın olduğu yerde kâr var. Bu, Bretton Woods’un çöküşünden on yıl sonra netleşti.

 

Euro’nun Kuruluşu

 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa, bölge ülkelerini birbirine yaklaştırmak için tasarlanmış birçok antlaşma yaptı. Hiçbiri, konferansın yapıldığı Hollanda kenti olarak adlandırılan ve Maastricht Antlaşması olarak anılan 1992 antlaşmasından daha üretken değildi. Antlaşma Avrupa Birliği’ni (AB) kurdu, Euro para biriminin yaratılmasına yol açtı ve dış politika ve güvenlik konusundaki girişimleri içeren uyumlu bir bütün oluşturdu. Anlaşma birkaç kez değiştirildi, ancak Euro’nun oluşumu, Avrupalı ​​bankalara ve işletmelere, sürekli küreselleşen bir ekonomide döviz riskini ortadan kaldırma gibi belirgin bir fayda sağladı.

 

İnternet Ticareti

1990’larda döviz piyasaları her zamankinden daha karmaşık ve hızlı büyüdü çünkü para ve insanların onu nasıl baktığı sürekli değişiyordu. Evde tek başına oturan bir kişi, sadece birkaç yıl önce bir tüccar, komisyoncu ve telefon ordusuna gerek kalmadan doğru bir fiyatı tek bir tuşa tıklayarak bulabilirdi. İletişimdeki bu ilerlemeler, eski bölünmelerin yerini kapitalizme ve küreselleşmeye bıraktığı bir dönemde geldi.

FX için her şey değişti. Totaliter siyasi sistemlerde daha önce kapatılan para birimleri alınıp satılabilir. Güneydoğu Asya’daki gibi gelişmekte olan pazarlar, sermaye ve para spekülasyonunu çekerek gelişti.

FX piyasalarının 1944’ten beri geçmişi, hareket halindeki bir serbest piyasanın klasik bir örneğini sunmaktadır. Rekabetçi güçler, benzersiz likiditeye sahip bir pazar yarattı. Güvenilir katılımcılar arasındaki çevrimiçi rekabetin artmasıyla spreadler önemli ölçüde düştü. Büyük miktarlarda alım satım yapan kişiler artık uluslararası bankalar ve tüccarlar tarafından kullanılan aynı elektronik iletişim ağlarına erişebilir.

 

BUGÜN VE GELECEKTE FX TİCARETİ

Bugün FX piyasası dünyanın en büyük pazarıdır. FX piyasasında günlük 5 trilyon dolardan fazla işlem görmektedir. FX’in geleceği belirsizlikle örtülüyor ve sürekli değişiyor ve FX yatırımcıları için sonsuz fırsatlar doğuruyor.

FX yatırımcılarının gelişen bir piyasada başarılı olabilmeleri için eğrinin önünde kalmaları gerekir. En son FX olayları hakkında güncel bilgi ve uzmanlarından FX işlem öngörüleri almak için sitemizi takip edebilirsiniz.

Analiz ekibimiz küresel döviz piyasalarını etkileyen trendler hakkında forex haberleri ve teknik analizler yaparak yatırımcılarına yardımcı olmaktadır.

 

Scan QR Code
to download our App
Available in App Store
and Google Play
Mobile App QR