Tarım Dışı İsti̇hdam Nedi̇r?

Son Güncelleme: 18 Kasım 2021

Tarım dışı istihdam verisi ile ilgili bu makalede anlatılacak ana noktalar:

 

TDİ nedir?

Tarım dışı istihdam rakamı, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi için önemli bir ekonomik göstergedir. Tarım çalışanları, devlet çalışanları, özel ev çalışanları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların çalışanları dışında eklenen çalışanların sayısını temsil eder.

Tarım dışı istihdam veri bültenleri genellikle forex piyasasında büyük hareketlere neden olur. Tarım dışı istihdam verileri normalde her ayın ilk Cuma günü 15:30’da yayınlanır. Bu makale, TDİ’lerin ekonomide oynadığı rolü ve Tarım dışı istihdam verilerinin bir forex işlem stratejisine nasıl uygulanacağını açıklayacaktır.

 

Tarım dışı istihdam verileri forex piyasasını nasıl etkiliyor?

Tarım dışı istihdam verileri önemlidir çünkü aylık olarak yayınlanır, bu da onu ekonominin mevcut durumu hakkında çok iyi bir gösterge yapar. Veriler Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından yayınlandı ve bir sonraki yayın ekonomik takvimde bulunabilir.

İstihdam, Merkez Bankası için çok önemli bir gösterge. İşsizlik yüksek olduğunda, politika yapıcılar genişleyici bir para politikasına sahip olma eğilimindedir. Genişletici bir para politikasının amacı, ekonomik çıktı düzeyini artırmak ve istihdamı artırmaktır. Dolayısıyla, işsizlik oranı normalden yüksekse, ekonomini potansiyelinin altında kaldığı ve politika yapıcıların onu canlandırmaya çalışacağı düşünülüyor. Teşvik edici bir para politikası, daha düşük faiz oranları gerektirir ve Dolara olan talebi azaltır çünkü para, düşük getirili bir para biriminden akar.

Aşağıdaki grafik, bir TDİ sürümünden sonra forex’in ne kadar değişken olabileceğini göstermektedir. 8 Mart 2020 için beklenen NFP sonuçları 180 bin idi, gerçek sonuç sadece 20 bin işin eklenmesiyle hayal kırıklığına uğradı. Sonuç olarak, Dolar Endeksi (DXY) değer kaybetti ve oynaklık arttı.

Forex yatırımcıları, Tarım Dışı İstihdam gibi veri açıklamalarına karşı dikkatli olmalıdır. Dalgalanmadaki ani artış nedeniyle yatırımcılar durdurulabilir. Volatilite arttığında, spreadler de artar ve artan spreadler marj çağrılarına yol açabilir.

TDİ tarafından en çok hangi para birimi çiftleri etkilenir

Tarım Dışı İstihdam verileri, Amerikan istihdamının bir göstergesidir, bu nedenle ABD Doları’nı (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF ve diğerleri) içeren döviz çiftleriniz veri yayımından en çok etkilenir.

Diğer döviz çiftleri de Tarım Dışı İstihdam verileri yayınlandığında oynaklıkta bir artış sergiliyor ve yatırımcılar da bunun farkında olmalı çünkü stoplanabilirler. Aşağıdaki grafik, TDİ veri yayınlama sırasındaki CAD/JPY’yi göstermektedir. Gördüğünüz gibi, oynaklıktaki artış, bir yatırımcının ABD Doları ile bağlantılı bir döviz çiftinde işlem yapmasa bile pozisyonundan çıkmasına engel olabilir.

 

Tarım dışı istihdam veri tarihleri

Çalışma Bürosu istatistikleri normalde Tarım Dışı İstihdam verilerini her ayın ilk Cuma günü sabah 15:30’da yayınlar. Yayın tarihleri, Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun web sitesinde bulunabilir. TDİ sürümünün değişken yapısı nedeniyle, bir kırılma stratejisi yerine bir geri çekilme stratejisi kullanmanızı öneririz. Bir geri çekilme stratejisi kullanarak, yatırımcılar bir işleme girmeden önce döviz çiftinin geri çekilmesini beklemelidir.

Yukarıdaki ile aynı örneği kullanarak,Tarım Dışı İstihdam sonuçları 20.000’e karşılık 180.000 bekleniyor ABD Dolarının değer kaybetmesini bekliyoruz. Aşağıdaki örnekte EUR/USD kullanıyoruz. TDİ verileri beklenenden daha kötü çıktığı için EUR/USD’nin değer kazanacağını tahmin ediyoruz.

 

TDİ veri bülteni nasıl yorumlanır

Strateji – 1) Tarım Dışı İstihdam Haberi; Beklentiden Daha Yüksek Olması Koşulu;

Eğer gelecek olan rakam, beklentiden daha yüksek açıklanırsa, bu durum çalışan insanların sayılarında tahminlerin ÜZERİNDE bir artış olduğunu göstereceğinden ABD Doları’nın DEĞER KAZANMASINA neden olacaktır. Bu nedenle de EUR/USD ve GBP/USD pariteleri başta olmak üzere Altın ve Gümüş gibi kıymetli metallerde sert SATIŞLAR gözlemlenebilir.

Strateji – 2) Tarım Dışı İstihdam Haberi; Beklentiden Daha Düşük Olması Koşulu;

Eğer gelecek olan rakam, beklentiden daha düşük açıklanırsa, bu durum çalışan insanların sayılarında tahminlerin ALTINDA bir artış olduğunu göstereceğinden ABD Doları’nın DEĞER KAYBETMESİNE neden olacaktır. Bu nedenle de EUR/USD ve GBP/USD pariteleri başta olmak üzere Altın ve Gümüş gibi kıymetli metallerde sert YÜKSELİŞLER gözlemlenebilir.

Strateji – 3) Tarım Dışı İstihdam Haberi; Beklenti ile Aynı Sonuçlanması Koşulu;

Eğer gelecek olan rakam beklenti ile aynı sonuçlanırsa, böyle bir stratejide varlık fiyatları üzerinde AGRESİF FİYAT DEĞİŞİMLERİ OLUŞTURMAYABİLİR. Bu tarz bir durumda aynı zamanda açıklanacak İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri dikkatle takip edilmelidir.

Tarım Dışı İstihdam verisine göre varlık fiyatlarında oluşacak olası hareketleri yukarıda sizlerle paylaşmış olduk. Ancak burada bilmemiz gereken en önemli husus, Tarım Dışı İstihdam verisi ile aynı anda açıklanacak olan İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin de piyasa katılımcıları tarafından dikkate alındığıdır. Bu üç verinin birbirleri ile aynı şekilde sonuçlanması (hepsi olumlu ya da olumsuz şeklinde), varlık fiyatlarında çok daha net hareketler oluşturabilir. Ancak haberlerin birbirlerinin tersi yönünde sonuçlanması durumunda (birisi olumlu diğerleri olumsuz gibi) ise varlık fiyatlarında aşağı ve yukarı yönlü dalgalanmalar oluşacağını yani veriler arasında kıyaslamaların oluşabileceğini söyleyebiliriz.

Bu nedenle de açıklanan verilerin sonuçlarını birlikte ve doğru bir şekilde yorumlamak, anlık işlem stratejiler için hayati bir önem taşımaktadır.

Yukarıdaki tabloda verinin sonuçlarının olasılıkları yer almaktadır. 27 olasılık içerisinde 12 olasılığın cevabını verebilmek çok kolayken, kalan 15 olasılığın cevabını bulmak zaman ile yarıştığımız için (haber açıklandığı an işleme dâhil olduğumuz için) zordur.

Bu nedenle de bir verinin OLUMLU diğerinin OLUMSUZ ya da AYNI geldiği durumlarda verilerin kıyaslamalarında öncelikli olarak TDI verisinin fiyatlandığını daha sonra ise İşsizlik oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verilerinin fiyatlandığını varlık üzerindeki etkilerinden söyleyebiliriz.

Özellikle bu fiyatlamalardaki sert hareketlilik, TDİ verisindeki beklenti ile açıklanan rakam arasındaki farka ve TDİ verisinin önceki rakamının pozitif ya da negatife revize olmasına göre de değişiklik gösterebilir.

Beklenti ile Açıklanan rakam arasındaki farkın önemli ölçüde artması, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar gibi verilerin fiyatlanma ihtimalini zayıflatabilir. Ancak burada piyasa dinamiklerinin Fed faiz politikasına odaklandığı bir ortamda ilgili fark önemini korumakla birlikte bu tür zamanlarda Ortalama Saatlik Kazançlar verisi ile kıyasıya bir mücadele içerisinde yer almak isteyebilir.

Beklenti ile Açıklanan rakam arasındaki farkın birbirine yakın olması durumunda ise işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar gibi verilerin fiyatlanma ihtimali güçlenebilir. Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı kıyaslamalarında da özellikle son dönemde Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin daha fazla varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu izlemekteyiz.

TDİ verisinin pozitif ya da negatif sonuçlandığı bir ortamda önceki rakam mevcut sonucun tersi yönünde açıklanırsa (sonucun pozitif, revizenin negatif ya da sonucun negatif revizenin ise pozitif olması durumunda) bu durum TDİ verisinin fiyatlama zamanında önemli bir baskı oluşturabilir. Böyle bir durumda Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranındaki değişimler daha hassas bir şekilde fiyat alanı içerisine girmek isteyebilir. Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı kıyaslamalarında özellikle son dönemde Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin daha fazla varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu izlemekteyiz.

TDİ verisinin pozitif ya da negatif sonuçlandığı bir ortamda önceki rakam mevcut sonuç ile aynı yönde açıklanırsa (sonucun pozitif, revizenin de pozitif ya da sonucun negatif revizenin de negatif olması durumunda) bu durum TDİ verisinin fiyatlamasına destek oluşturabilir. Böyle bir durumda Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranındaki değişimlerin etkileri TDİ verisi fiyatlamasında daha az hissedilebilir. Ancak bazı dönemlerde (özellikle Fed faiz spekülasyonlarının arttığı zamanlarda) Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin TDİ verisinden daha fazla önemli olduğu görülmektedir. Bu tür zamanlar genellikle Fed’in kritik tutanaklarının yayınlandığı ve Başkan Janet Yellen’in konuşma gerçekleştireceği toplantı öncesi olarak izah edilebilir.

Tarım dışı istihdam veri zamani önemli ipuçları

  • Tarım Dışı İstihdam verileri her ayın ilk Cuma günü yayınlanır.
  • Tarım Dışı İstihdam veri yayınına artan oynaklık ve genişleyen spreadler eşlik ediyor.

ABD Doları ile ilgili olmayan döviz çiftleri de artan volatilite ve genişleyen spreadler görebilir. Tarım Dışı veri yayımından sonra oynaklığın artması ve spreadlerin olası genişlemesi nedeniyle tehlikeli olabilir. Bununla mücadele etmek ve stop olmaktan kaçınmak için, uygun kaldıracı kullanmanızı veya hiç kaldıraç kullanmamayı öneririz.

İzlenecek diğer önemli veri bültenleri:

Tarım Dışı İstihdam genel olarak piyasayı hareket ettirirken, Enflasyon, Fed faiz oranları ve GSYİH büyümesi gibi veriler de önemli veri açıklamalarıdır. Haber ve veri bültenleri işlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Forex bloğumuzu takip edebilirsiniz. Ayrıca, yatırımcılar forex işlemi yaparken yaptıkları hatalardan kaçınmak için başarılı yatırımcı olmanının yollarını öğrenmelisiniz.

Scan QR Code
to download our App
Available in App Store
and Google Play
Mobile App QR