Merkez Bankaları Forex Pi̇yasasını Nasıl Etki̇ler?

Son Güncelleme: 19 Kasım 2021

 

Forex pazarında Merkez bankasının rölü

Merkez bankaları, finansal sistemin genel istikrarına katkıda bulunurken, sürdürülebilir ekonomik büyüme adına enflasyonu korumaktan temel olarak sorumludur. Merkez bankaları gerekli gördüklerinde finansal piyasalara tanımlanan “Para Politikası Çerçevesi” doğrultusunda müdahale edeceklerdir. Bu tür bir politikanın uygulanması, ortaya çıkan döviz hareketlerinden yararlanmak isteyen FX yatırımcıları tarafından oldukça izlenir ve tahmin edilir.

Bu makale, büyük merkez bankalarının rollerine ve politikalarının küresel FX piyasasını nasıl etkilediğine odaklanmaktadır.

 

Merkez Bankası nedir?

Merkez Bankaları, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından ticari bankacılık sektörlerini yönetmeye yardımcı olmak, merkez bankası faiz oranlarını belirlemek ve ülke genelinde finansal istikrarı desteklemek için kullanılan bağımsız kuruluşlardır.

Merkez bankaları aşağıdakilerden yararlanarak finans piyasasına müdahale etmektedir:

  • Açık piyasa işlemleri: Açık piyasa işlemleri: hükümetlerin bankacılık sistemindeki para miktarını genişletmek veya daraltmak amacıyla açık piyasada devlet tahvillerini alıp sattığı süreci tanımlar.
  • Merkez bankası faiz oranı: Genellikle iskonto veya federal faiz oranı olarak adlandırılan merkez bankası oranı, ekonomik faaliyeti artırmak veya azaltmak amacıyla para politikası komitesi tarafından belirlenir. Bu, sezgisel görünebilir, ancak aşırı ısınan bir ekonomi enflasyona yol açar ve merkez bankalarının ılımlı bir seviyede tutmayı amaçladığı şey budur.

Merkez bankaları ayrıca son çare olarak borç veren olarak hareket ederler. Bir hükümetin mütevazı bir borç/GSYİH oranı varsa ve tahvil ihalesi yoluyla para toplayamazsa, merkez bankası geçici likidite sıkıntısını kapatmak için hükümete borç verebilir.

Son çare olarak bir merkez bankasına sahip olmak yatırımcı güvenini artırır. Yatırımcılar, hükümetlerin borç yükümlülüklerini yerine getirecekleri konusunda daha rahatlar ve bu, hükümetin borçlanma maliyetlerini düşürmeye yarıyor.

 

Merkez Bankası sorumlulukları

Merkez bankaları, kamu yararına hizmet etmek için bir görevi yerine getirmek üzere kurulmuştur. Sorumluluklar ülkeler arasında farklılık gösterse de, ana sorumluluklar şunları içerir:

1) Fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek: Merkez bankaları, para birimlerinin değerini korumakla görevlidir. Bu, ekonomide mütevazı bir enflasyon seviyesi korunarak yapılır.

2) Finansal sistem istikrarının teşvik edilmesi: Merkez bankaları, finans sektöründeki sistemik riski azaltmak için ticari bankaları bir dizi stres testine tabi tutar.

3) Bir ekonomide dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek: Genel olarak, bir ülkenin ekonomisini canlandırabileceği iki ana yol vardır. Bunlar, Maliye politikası veya para politikası aracılığıyladır. Hükümetler bütçelerini tükettiğinde, merkez bankaları ekonomiyi canlandırma girişimiyle hala para politikası başlatabilirler.

4) Finansal kurumları denetlemek ve düzenlemek: Merkez bankaları, ticari bankaları kamu yararına düzenlemek ve denetlemekle görevlidir.

5) İşsizliği en aza indirin: Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyümenin yanı sıra, merkez bankalarının işsizliği en aza indirmeye ilgisi olabilir. Bu, Fed hedeflerinden biridir.

 

Merkez Bankaları ve Faiz Oranları

Merkez bankaları, merkez bankası faiz oranını belirler ve bireylerin bireysel krediler, konut kredileri, kredi kartları vb. Gibi alanlarda yaşadıkları diğer tüm faiz oranları bu taban orandan çıkar. Merkez bankası faiz oranı, bir gecede merkez bankasından borç almak isteyen ticari bankalara uygulanan faiz oranıdır.

Merkez bankası faiz oranlarının bu etkisi, ticari bankaların bireylere merkez bankası ile güvence altına alabileceklerinden daha yüksek bir oran talep etmeleri ile aşağıda tasvir edilmiştir.

Ticari bankaların, Rezerv Bankacılığı adı verilen modern bir bankacılık biçimine uymak için merkez bankasından fon ödünç alması gerekir. Bankalar mevduatları kabul eder ve kredi verirler, bu da günlük para çekme işlemlerine hizmet etmek için yeterli nakit olmasını sağlamaları gerektiği anlamına gelirken, mevduat sahiplerinin geri kalan parasını işletmelere ve nakit gerektiren diğer yatırımcılara borç verir. Banka, mudilere daha düşük oranlar öderken, kredilere daha yüksek faiz oranı uygulayarak bu süreçte gelir elde etmektedir. Merkez bankaları, bankaların kenara ayırması gereken tüm mevduat sahiplerinin fonlarının belirli yüzdesini tanımlayacaktır ve banka bunun yetersiz kalması durumunda, yıllık merkez bankası faiz oranı.

Forex yatırımcıları, FX piyasası üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğinden merkez bankası faizlerini yakından izler. Kurumlar ve yatırımcılar getiri izleme eğilimindedir ve bu nedenle, bu oranlardaki değişiklikler tüccarların yatırımı daha yüksek faiz oranlarına sahip ülkelere yönlendirmesine neden olacaktır.

 

Merkezi Bankalar Forex piyasasını nasıl etikliyor?

Forex yatırımcıları, merkez bankasının faiz oranlarını artırıp artırmayacağına dair ipucu aramak için genellikle merkez bankası başkanı tarafından kullanılan dili değerlendirir. Oranlarda bir artış veya düşüş önerdiği şeklinde yorumlanan güvercin veya şahın denir. Bu ince ipuçları ileriye dönük rehberlik olarak adlandırılır ve Forex piyasasını hareket ettirme potansiyeline sahiptir.

Merkez bankasının bir faiz artırım döngüsüne başlamak üzere olduğuna inanan yatırımcılar, bu para birimi lehine uzun bir ticaret yapacak, merkez bankasından bir güvercin duruşu bekleyen tüccarlar ise para birimini kısaltacaklar.

Merkez bankası faiz oranlarındaki hareketler, yatırımcılara bir taşıma ticareti yoluyla iki ülkenin para birimleri arasındaki faiz oranı farkına dayalı ticaret fırsatları sunar. Carry Trade yapan yatırımcılar, düşük getirili bir para birimine karşı yüksek getirili bir para birimi ticareti yapmak için gecelik faiz almayı hedefliyor.

Scan QR Code
to download our App
Available in App Store
and Google Play
Mobile App QR